трезвост

трезвост
същ. - умереност, въздържаност, благоразумие, мъдрост
същ. - уравновесеност, здрав разум, разсъдливост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • благоразумие — същ. съобразителност, внимание, предпазливост, мъдрост, умереност, трезвост, резервираност, здравомислие, улегналост същ. политичност, хитрост същ. разум, здрава мисъл, точна преценка …   Български синонимен речник

  • въздържание — същ. самоограничение, въздържаност, трезвеност, трезвост …   Български синонимен речник

  • въздържаност — същ. умереност, въздържание, мяра, трезвеност, трезвост, без излишества същ. задръжка, спирачка същ. неутралност, равнодушие, незаинтересованост, пасивност, апатия, сдържаност …   Български синонимен речник

  • възмъжалост — същ. зрелост, зряла възраст, трезвост …   Български синонимен речник

  • здрав разум — словосъч. съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост словосъч. уравновесеност, трезвост, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • зрелост — същ. възмъжалост, мъдрост, трезвост, улегналост, разсъдливост същ. развитост, годност …   Български синонимен речник

  • зрялост — същ. зрелост, възмъжалост, мъдрост, трезвост, улегналост, разсъдливост същ. развитост, годност …   Български синонимен речник

  • мяра — същ. мярка, размер, големина, доза, тегло същ. критерий, мерило, аршин, мащаб, степен същ. умереност, скромност, благоразумие, трезвост, трезвеност, разум същ. край, норма, ограничение, рамка, предел, граница …   Български синонимен речник

  • мярка — същ. мяра, размер, големина, доза, тегло същ. критерий, мерило, аршин, мащаб, степен същ. умереност, скромност, благоразумие, трезвост, трезвеност, разум същ. край, норма, ограничение, рамка, предел, граница същ. обем същ …   Български синонимен речник

  • разсъдливост — същ. разсъдителност, съобразителност същ. уравновесеност, трезвост, здрав разум …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”